Kategorie


  • Stopka lewej kolumny

    Ekoprestige.pl

    Wszelkie prawa zastrzeżone 2017

Polityka prywatności

Polityka prywatności Ekoprestige dr Edyta Soboniak - www.ekoprestige.pl

1. Informacje ogólne

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług wskazanych wskazanych na stronie www.dredytasoboniak.pl.

2. Informacje dotyczące administratora danych osobowych

Informujemy o tym, iż administratorem danych osobowych przekazanych do firmy jest Ekoprestige dr Edyta Soboniak, z siedzibą ul. Szkolna 3, 42-233 Czarny Las, NIP 573 256 36 62, REGON 367417477. Państwa dane są przetwarzane przez firmę Ekoprestige.

3. Procedury, zalecenia, sposób przetwarzania i pozyskiwania danych

3.1.Troszcząc się o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Firma na bieżąco kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3.2. Dane Osobowe przekazane przez użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez nich oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3.3. Firma Ekoprestige realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach NEWSLETTER,
poprzez kontakt za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mailowej
poprzez pozostawienie danych w siedzibie firmy,
poprzez gromadzenie plików “cookies”, itp..
3.4. Firma Ekoprestige zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

3.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

3.6. Dane osobowe przekazane przez Państwa żadnym razie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron. Dane te są zbierane automatycznie. W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności firmy, na które mogą wpłynąć: zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój naszego serwisu internetowego, rozwój technologii internetowej, rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Na stronie będą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony www.dredytasoboniak.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora danych osobowych Ekoprestige. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Uwaga:

W razie wątpliwości co do któregoś z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.


Ekoprestige 2017. Designed with by imoli.pl